Η γνωμοδότηση που έλαβε η ΠΕΔΜΕΔΕ από τον έγκριτο, περί των Ευρωπαϊκών θεμάτων, καθηγητή  του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόχου ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet,, πρ.  Δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   κ. Χάρη Ταγαρά, με την οποία αποδεικνύεται περίτρανα ότι η δυνατότητα ύπαρξης τάξεων και ορίων προϋπολογισμού  έργων κάτω  του ορίου  εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο απεστάλη σήμερα στον  Υπουργό  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στον  Υπουργό  Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας,  στα Πολιτικά Κόμματα της χώρας καθώς και στον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να την υιοθετήσουν εν όψει των αναμενόμενων νέων ρυθμίσεων για τον κλάδο.

Εδώ η συνοδευτική επιστολή

Εδώ η γνωμοδότηση