Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς με την οποία θέτει τα μέλη της στη διάθεση της πολιτείας για την αποκατάσταση των σοβαρότατων ζημιών που επήλθαν από τη νεροποντή της 15.11.2017