Η Ένωση με επιστολή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς ζητά την επέκταση της  εξαίρεσης  από τις προβλέψεις της παρ. 10 του άρθ. 1 Ν. 4281/2014 περί ΦΠΑ  σε όλα τα εκτελούμενα έργα και υπό οιονδήποτε φορέα, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα της μη καταβολής του ΦΠΑ δεν αφορούν μόνο στα μεγάλα συγχρηματοδοοτύμενα έργα  αλλά και στα μικρότερα.