Με επιστολή της στους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να αποσαφηνισθεί το ζήτημα της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ στους λογαριασμούς πληρωμής έργων, αφού όπως μας πληροφορούν τα μέλη μας τόσο το ΤΣΜΕΔΕ όσο και το ΕΜΠ υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των κρατήσεων αφορά σε συμβάσεις που υπεγράφησαν μετά την 1.1.2015, άποψη που κατά τη γνώμη μας δεν στηρίζεται στην σχετική νομοθεσία όπου ρητά αναφέρεται ότι από 1.1.2015 καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος 1% υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, αλλά δεν υπάρχει σαφής αναφορά στην υπέρ ΕΜΠ κράτηση επί των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ.