Η Ένωση με νεώτερο έγγραφό της προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», κ. Ηρακλή Δρούλια, επαναλαμβάνει το αίτημά της για τον ορισμό Τεχνικού Συμβουλίου προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπό εξέλιξη συμβάσεων έργων