Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τα σχέδια του ΥΠΥΜΕΔΙ να δημιουργήσει  πολλές κατηγορίες δημοσίων έργων, η Ένωση  με έγγραφό της  προς τον Υπουργό  ζητά τη διατήρηση των υφιστάμενων κατηγοριών  έργων, όπως εμφαίνονται στο ΜΕΕΠ, κοινοποιώντας την επιστολή της και  στα πολιτικά κόμματα