Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά επί της διαμαρτυρίας της Ένωσης προς το Δήμο Φυλής  για τη διεξαγωγή παράτυπου διαγωνισμού.