Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου, τα μέλη που εκλέγχθηκαν  συνεδρίασαν και ανέδειξαν τη νέα Τοπική Επιτροπή  για την τριετία 2017-2020 η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Ντάτσης

Γραμματέας-Ταμίας: Νικόλαος Ντζόϊδος 

Σύμβουλοι: Ελευθέριος Ντούρος

                       Άγγελος Τσιμπίκης

                       Παναγιώτης Ντούλιας 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση συμφωνήθηκε να γίνονται τακτές συνεδριάσεις της Επιτροπής κάθε πρώτη και τρίτη Τρίτη κάθε μήνα.

Καλούνται τα μέλη να θέτουν τα θέματα που τους απασχολούν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Διοίκησης του Τμήματος