Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας, τα μέλη που εκλέγχθηκαν,  συνεδρίασαν και ανέδειξαν τη νέα Τοπική Επιτροπή  για την τριετία 2017-2020 η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Φώτιος Κατσιαδράμης 

Γραμματέας-Ταμίας: Κωνσταντίνος Δηλάρης 

Σύμβουλος:Αντώνιος Φουρτούνης