Η τελευταία ενημέρωση για το Juncker Plan και την πορεία του όσον αφορά στη χώρα μας ήλθε από την F.I.E.C., που αναφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα :

Το σχέδιο Juncker υποστήριξε μια σύμβαση δανείου 280 εκατ ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να συμβάλει στη χρηματοδότηση αναβαθμίσεων σε 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), ο κεντρικός πυλώνας του σχεδίου Juncker, ήταν ένας κρίσιμος παράγοντας στην πραγματοποίηση αυτής της δανειακής σύμβασης. Το δάνειο της ΕΤΕπ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των άμεσων αναπτυξιακών έργων στα 14 αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των τερματικών σταθμών, καθώς και τη βελτίωση των υποδομών ασφάλειας και των υποδομών των  αεροδρομίων. Τα 14 αεροδρόμια που βρίσκονται στο : Άκτιο, Χανιά (Κρήτη), την Καβάλα, την Κεφαλονιά, την Κέρκυρα, Κω, Μυτιλήνη, Μύκονο, Ρόδο, Σάμο, Σαντορίνη, τη Σκιάθο, τη Θεσσαλονίκη και τη Ζάκυνθο. Αυτά τα αεροδρόμια εξυπηρέτησαν συνολικά περίπου 25,2 εκατομμύρια επιβάτες το 2016. Ο Pierre Moscovici, ο Επίτροπος για Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, δήλωσε: «Οι σύγχρονες υποδομές θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα. Αυτό απαιτεί μεγάλες επενδύσεις για να διασφαλισθεί η επίτευξη πλήρως των δυνατότητων τους,  για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της ανάπτυξης. Η συμφωνία αυτή, με την υποστήριξη της Επιτροπής, καταφέρνει να επιτύχει και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των αναβαθμίσεων στις υποδομές ανάπτυξης, επιτρέποντας έτσι την υποστήριξη, για παράδειγμα, του τουρισμού και της κινητικότητας γενικότερα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του είδους των επενδύσεων, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει, καθώς φέρνουν ανάπτυξη και εξέλιξη».Το σχέδιο Juncker ήδη αναμένεται να προκαλέσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις στην Ελλάδα και συνολικά 178 δισεκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συνημμένα το πλήρες δελτίο τύπου και αναλυτικά στοιχεία.