Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Ειιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε του Ταμείου την 12.12.2016 αποφασίστηκε:

Η καταβολή  του επιδόματος  μητρότητας,τουλάχιστον σε όλες τις ασφαλισμένες που κατά τα λοιπά πληρούν τις προϋποθέσεις, ακόμα και αν έχουν οφειλές, αρκεί να έχουν αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα με οφειλές σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι αίτηση της ενδιαφερόμενης και απόφαση της Δ.Ε , λαμβάνοντας υπόψιν τα οικονομικά στοιχεία.

Η απόφαση αυτή υποβλήθηκε στο ΔΣ του ΕΤΑΑ  και εγκρίθηκε  κατά τη συνεδρίασή του την 14.12.2016.

Η Δ.Ε του Ταμείου οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση λαμβάνοντας υπόψιν ότι το επίδομα μητρότητας είναι κοινωνική παροχή που συνίσταται σε συγκεκριμένο ποσό, που δίδεται άπαξ, ως ενίσχυση και στήριξη της μητρότητας και των εξόδων που αυτή δημιουργεί.