Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 Ν. 4387/2016 (περί ΕΦΚΑ) η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ εξακολουθεί και συνεδριάζει, να εξετάζει και να λαμβάνει αποφάσεις επί των αιτήσεων θεραπείας και των ενστάσεων των ασφαλισμένων.