Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από τους Δήμους Χαϊδαρίου, Σαλαμίνας, Περιστερίου να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς εργολήπτες δημοσίων έργων μετά τις έντονες παρεμβάσεις της Ένωσης.