Αναδημοσιεύουμε το άρθρο της Sue Arundale, Δ/ντριας Τεχνικών και Περιβαλλοντικών θεμάτων της F.I.E.C. με τίτλο «Η αειφόρος ανάπτυξη στις κατασκευές», που συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος των εκδόσεων “Pan European Networks” .

Πρόκειται για μια έκδοση που καλύπτει τις κυριότερες εξελίξεις σε όλο το πολιτικό φάσμα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευρωπαϊκά θέματα και την ευρωπαϊκή πολιτική.

Τα ερωτήματα που πραγματεύεται το άρθρο είναι τα εξής:

  • Πώς επιτυγχάνεται η καλύτερη ενεργειακή απόδοση στα κτίρια της Ευρώπης; Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Κατασκευαστική Βιομηχανία για να διασφαλίσει ότι τα κτίρια είναι ενεργειακά αποδοτικά;
  • Υπάρχουν προκλήσεις στο γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικούς κανονισμούς και στόχους όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων και ότι σε επίπεδο Ε.Ε. η νομοθεσία είναι πολύ περίπλοκη; Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν ;
  • Υπάρχουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών; Υπάρχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ή πλατφόρμα στην Ευρώπη για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών;
  • Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες της FIEC πάνω στο θέμα αυτό 

 

Mπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.