Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στα γραφεία της F.I.E.C. στις Βρυξέλλες ενώπιον των αρμόδιων συμβολαιογράφων και νομικών υπεγράφη η ιδρυτική Διακήρυξη  της  νέας F.I.E.C. (υπό βελγική νομοθεσία). Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  (Στοκχόλμη) της  Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Κατασκευαστικής Βιομηχανίας προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2018 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την  ενσωμάτωση της σημερινής F.I.E.C. (που λειτουργούσε υπό γαλλική νομοθεσία) στο νέο πλαίσιο, καθώς και η μεταβίβαση των περιουσιακών της στοιχείων.

Την ιδρυτική Διακήρυξη υπέγραψαν οι εξής Εργοληπτικές Οργανώσεις μέλη της FIEC :

FNTP – Fédération Nationale des Travaux Publics (Γαλλία)

FFB – Fédération Française du Bâtiment (Γαλλία)

HDB – Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (Γερμανία)

ΠΕΔΜΕΔΕ – Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ελλάδα) και

ZDB – Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Γερμανία)

Οι υπόλοιπες Εθνικές Εργοληπτικές Οργανώσεις – μέλη προβλέπεται να ενσωματωθούν στην πορεία δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο 2018.

Την ιδρυτική Διακήρυξη υπέγραψε από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ ο Πρόεδρος της Ένωσης και Αντιπρόεδρος της F.I.E.C. κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης.