Η Ένωση διαμαρτύρεται προς το Δήμο Πειραιά και το Υπουργείο Πολιτισμού για τους διαγωνισμούς με τίτλους:”Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Πειραιά” και “Κατασκευή υποθεμελίωσης στο ΒΑ Πύργου Αιγοσθένων” αντιστοίχως και ζητά την ακύρωση και επαναδημοπράτησή τους σύμφωνα με τις κωδικοποιημένες διατάξεις της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.