Επειδή τα Δ.Σ. των Δήμων δεν παίρνουν αποφάσεις για πολλά θέματα μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών, η Ένωση προτείνει  λύση για να συνεχίσουν απρόσκοπτα να υλοποιούνται  τα εν εξελίξει έργα