Η Ένωση απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών με την οποία επισημαίνει το πρόβλημα που έχει ανακύψει και προτείνει λύση για την εξέταση των ενστάσεων των αναδόχων που εκτελούν έργα σε Δήμους και Περιφέρειες