Η Ένωση απέστειλε δεύτερη επιστολή στους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών προτείνοντας συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη λύση στο θέμα της εξέτασης των ενστάσεων Αναδόχων που εκτελούν έργα σε Δήμους και Περιφέρειες