Η Ένωση  απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ με την οποία ζητά απάντηση για τη μη εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου