Απόλυτα συμβατή με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διατήρηση των κατωτάτων ορίων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι γνωστό ότι από τον περασμένο Μάιο με μία σειρά επιστολών (με αρ. πρωτ. 1549/5.5.2014,1608/13.5.2014,1680/21.5.2014) προς το ΥΠΥΜΕΔΙ, και πριν την ψήφιση του Νόμου 4278/2014 (άρθρο 59, κατάργηση των κατώτατων ορίων προϋπολογισμού δημοσίων έργων), ζητούσε τη διατήρηση των κατωτάτων ορίων, εξηγώντας ότι η ρύθμιση αυτή δεν αντιβαίνει στο Ενωσιακό Δίκαιο, δεν πλήγει τον ανταγωνισμό, αλλά αντίθετα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Προς επίρρωση της θέσης της αυτής η ΠΕΔΜΕΔΕ προσέφυγε, όπως είχε εξαγγείλει, σε αίτημα γνωμοδότησης έγκριτου, περί των Ευρωπαϊκών θεμάτων, νομικού γραφείου. Συγκεκριμένα η Ένωση απευθύνθηκε στον καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόχου ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet, πρ.  Δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Χάρη Ν. Ταγαρά ζητώντας την έγγραφη γνωμοδότησή του για το θέμα αυτό.

Και πράγματι η γνωμοδότηση του καθ. Χ.Ν. Ταγαρά απαντά θετικά στο ερώτημα της Ένωσης, περί δυνατότητας ύπαρξης τάξεων και ορίων προϋπολογισμού, κάτω του ορίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών, αναπτύσσοντας ένα σκεπτικό και στηρίζοντας μία επιχειρηματολογία για τη διατήρηση των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων για συμμετοχή σε δημοπρασίες κάτω του ορίου (5.186.000 ευρώ).

Η γνωμοδότηση αφού αναπτύσσει ένα σκεπτικό υπέρ της διατήρησης των κατωτάτων ορίων, προτείνει και τρόπους εφαρμογής του δίκαιου αυτού αιτήματος, αφού όχι μόνο είναι σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία  και εντός πλαισίων του Ενωσιακού δικαίου αλλά εξυπηρετεί πλήρως και τον σκοπό της κοινοτικής οδηγίας δεδομένου ότι διευκολύνει την πρόσβαση στους δημόσιους διαγωνισμούς των μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξασφαλίζει τις αρχές του δίκαιου ανταγωνισμού, λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας των μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μία σειρά συναντήσεων και παραστάσεων στο ΥΠΥΜΕΔΙ,  την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και τα Πολιτικά Κόμματα με την πεποίθηση ότι η Πολιτεία θα αντιληφθεί το δίκαιο του αιτήματος και θα επανορθώσει τη βιαστική εκτίμησή της, στηρίζοντας τις μικρές και μικρομεσαίες επιχείρησεις ως οφείλει.

Εξάλλου, αυτή είναι και η πολιτική όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ΠΕΔΜΕΔΕ γνωρίζει πολύ καλά λόγω της συμμετοχής της στη Διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (F.I.E.C.)