Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την οποία καταγγέλει κάθε παράνομη ενέργεια κατά των εργοληπτών δημοσίωνέργων και ζητά την  ακύρωση του διαγωνισμού και την αναάκληση της πράξης που εκδόθηκε.