Η Ένωση κατέθεσε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα “Προθεσμία καταβολής από 01.01.2017 των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ,του  ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ”

Η ως άνω απόφαση προσβάλλεται για την παράβαση διατάξεων αυξημένης τυπικής ισχύος που αναφέρονται στην υπέρβαση της παρασχεθείσας εξουσιοδοτήσεως (άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος), στην παραβίαση των αρχών της ασφάλειας του δικαίου και της βεβαιότητας και προβλεψιμότητας του φόρου (άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος) και στην παραβίαση του δικαιώματος στην προστασία της περιουσίας κατά το άρθρο 17 του Συντάγματος, 14 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.