Η Ένωση κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέμβαση για την ακύρωση της απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: “Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 01.01.2017”.

Η ως άνω απόφαση προσβάλλεται για την παράβαση διατάξεων αυξημένης τυπικής ισχύος, που αναφέρονται στην αρχή της νομιμότητας του φόρου, στις αρχές  της ασφάλειας του δικαίου, της βεβαιότητας και προβλεψιμότητας του φόρου, στην παραβίαση των άρθρων 4, 17, 25 του Συντάγματος,του  άρθρου 14 ΕΣΔΑ και του  άρθρου  1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με την αοριστία της προσβαλλόμενης ως προς τον ακριβή τρόπο προσδιορισμού του ασφαλιστέου εισοδήματος και στην παράβαση του άρθρου 4 και 5 του Συντάγματος (αρχή της ισότητας και δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία,  αντιστοίχως)