Η Ένωση εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη της  απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και την Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία θέτει τα μέλη της στη διάθεσή της  Πολιτείας για την αποκατάσταση των σοβαρότατων ζημιών που επήλθαν από τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα της 23.07.2018