Η Ένωση απέστειλε νέα επιστολή προς την Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία την ενημερώνει για την τεχνογνωσία των μελών της στα αντιπλημμυρικά έργα