Η Ένωση ζητά να λειτουργήσει άμεσα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να αντιμετωπίσει τα επείγοντα θέματα των εργοληπτών δημοσίων έργων