Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επαναλειτουργήσουν άμεσα οι Επιτροπές ΜΕΕΠ και ΜΕΚ