Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητώντας την ενσωμάτωση του κόστους διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών στους προϋπολογισμούς των δημοσίων έργων