Η  Ένωση   με έγγραφό της προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητά να ολοκληρωθούν  το δυνατό συντομότερα οι διαδικασίες ώστε να  αποκατασταθεί  πλήρως η   εύρυθμη  λειτουργία  της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Νομού Ηλείας