Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ζητά την παρέμβασή του προκειμένου να επιλυθούν δύο θέματα που αφορούν στη διαδικασία απευθείας αναθέσεων δημοσίων έργων