Η Ένωση με έγγραφό της προς τον Διοικητή ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο ζητά να μην καταλογίζονται αδίκως Πράξεις Επιβολής Εισφορών σε εργολήπτες δημοσίων έργων.