Δεδομένου ότι οι  υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ είναι πλέον ηλεκτρονικές, η  Ένωση ζητά από τη Διοίκηση του ΤΜΕΔΕ να την ενημερώσει γιατί λειτουργούν ακόμα Περιφερειακά Γραφεία του Ταμείου