Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Δήμαρχο Ιωαννιτών με την οποία ζητά την απαλοιφή των επιπλέον όρων για την απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας των διαγωνιζομένων