Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος ζητώντας την άμεση εξόφληση των εγκεκριμένων λογαριασμών των έργγων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ