Η Ένωση ζητά από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών να πράξει τα δέοντα ώστε τα ποσά όλων των κρατήσεων λογαριασμού δημοσίου έργου να παρακρατούνται από το φορέα που πραγματοποιεί την πληρωμή και να αποδίδεται απευθείας στους δικαιούχους