Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης εκφράζει την ικανοποίησή της για την αύξηση του προϋπολογισμού στα τρία προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότας,  ζητά όμως, εκτός των άλλων, και  περαιτέρω αύξηση προς όφελος των μικρών και μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων