Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, εν όψει δημοπράτησης έργων αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, με την οποία ζητά να προκηρυχθούν σε μικρότερα τμήματα ώστε να έχουν αντικείμενο εργασίας και οι μικρές και μικρομεσαίες πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις