Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας με την οποία ζητά την επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης του νέου Επαγγελματικού Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων καθώς και την απρόσκοπτη και ομαλή μετάβαση του κλάδου εγγυοδοσίας σε αυτό