Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της  Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ  με την οποία ζητά ενημέρωση για τη σύσταση και λετουργία του νέου Ταμείου