Η Ένωση ζητά από τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΤΜΕΔΕ την άμεση απόδοση  των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους ως πρόσθετες εγγυήσεις, αμέσως μετά την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών