Αμέσως μετά την απάντηση του ΕΦΚΑ ότι απαιτούνται διευκρινιστικές οδηγίες για να τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών όσων ασφαλισμένων έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης, η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας με αίτημα την άμεση έκδοση των απαιτούμενων οδηγιών