Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας με την οποία ζητά την αναστολή της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 4488/2017 (άρθρο 39 και 40) που απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, αφού αυτό δεν εκδίδεται