Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ζητώντας την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 Ν. 4412/2016 και τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο “Ολοκληρωμένη ανάπλαση του Φαληρικού  Όρμου” υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων για να έχουν αντικείμενο απασχόλησης οι μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις