Νεώτερη επιστολή απέστειλε η Ένωση στον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΤΜΕΔΕ θέτοντας μείζονος σημασίας ερωτήματα για τον κανονισμό εγγυοδοσίας- πιστοδοσίας και για την απόδοση της συνολικής περιουσίας στο Ταμείο