Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών με την οποία επισημαίνει ότι η κατάθεση της προσφοράς στο πρωτόκολλο των υπηρεσιών δημιουργεί φαινόμενα μη δίκαιου ανταγωνισμού στις μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις