Η Ένωση επαναλαμβάνει το αίτημά της προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προώθηση και εξόλφηση των λογαριασμών έργων της ΤΕΟ ΑΕ