Η Ένωση με νεώτερο έγγραφo   επανέρχεται και ζητά από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ετήσια παράταση του ΕΣΠΑ προκειμένου να μη χαθούν κοινοτικοί πόροι και να μη μείνουν τα έργα ημιτελή. Προς την κατεύθυνση αυτή ζητά και τη συνδρομή της FIEC