Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Συντονιστή και τους υπεύθυνους των Ομάδων Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την σύνταξη προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων των Ν.4412/2016 & Ν.4413/2016, με την οποία τους ενημερώνει για την πρότασή της για την αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος των υψηλών εκπώσεων

Συνημμένα : Το τεύχος προσδιορισμού κοστολογικού ορίου