Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφασή του για αύξηση του ποσού του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων